top of page
  • edenweiss6824

גמישות מחשבתיתבתקופה האחרונה אנו שוב נכנסים למציאות מורכבת בעקבות הקורונה-


בימים האחרונים הגיע לידי סיפור על אדם חשוב ומשכיל שעצר בפונדק דרכים לקנות קפה, כשהוא יצא מהפונדק החשיכה כבר ירדה והוא ראה להפתעתו שאחד מגלגלי רכב הספורט המיוחד שלו מוגבה על בלוקים וגלגל אחד נגנב.

לא רק הגלגל נעלם, אלא גם הברגים המחזיקים אותו.

אין לו שירות דרכים, הוא לא מכיר את הסביבה ולא יודע אם יש מוסך בסביבה והוא עומד חסר אונים ונבוך.


חקלאי שעבר בתחנת הדלק הבחין במצוקתו ושאל אם הוא יכול לעזור, סיפר לו האיש על הבעיה.

יש לך גלגל רזרבי? שאל אותו החקלאי?

בוודאי, אבל מה יעזור גלגל רזרבי בלי הברגים שנגנבו? ענה האיש אני מניח שאין לך ברגים שיתאימו לרכב הספורט המיוחד שלי, הוסיף.


החקלאי לא ענה, הוא לקח את מפתח הברגים, שחרר בורג אחד מכל שלושת הגלגלים האחרים, הבריג את הגלגל רזרבי ואמר: עכשיו תוכל לנסוע למוסך בעיר הקרובה, רק סע לאט ובזהירות.


שמעתי את הסיפור ונזכרתי במשפט שאדם צריך היות רך כקנה ולא קשה כארז.

ניסיתי לחשוב על המציאות שלנו בשנתיים האחרונות, כמה אנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסא, למצוא דרכים יצירתיות- בעבודה, בחינוך הילדים, בבידודים חוזרים ועוד.


כמה חשוב שנהיה רכים כקנה- שעומד יציב במקומו אבל נותן לרוח להזיז אותו מצד לצד ולא קשים כארז- שנשברים מכל רוח.


מה הדרכים היצירתיות שלכם בתקופה האחרונה?

Comments


bottom of page