top of page
  • edenweiss6824

חנות המשאלות....

ישנו משל שמספר על חנות קטנה בעיירה מרוחקת- חנות המשאלות- בחנות זו היית יכול לקנות כל משאלה...

יום אחד נכנס אל החנות עלם צעיר, פנה אל המוכר ואמר לו: 'אתה חייב לעזור לי, יש לי בחיי כל מה אני רוצה- עבודה, כסף, בית, חברים... אך חסרה לי אהבה' ענה לו המוכר: 'יש לי מוצר מצוין בשבילך שדומה מאוד למה שאתה מחפש- קוראים לו זוגיות, המחיר הבסיסי אינו יקר כלל, אך עליך להשקיע בו הרבה. התנאים לא תמיד יהיו פשוטים ולעיתים לא ברורים, אך בסופו של דבר מדובר במוצר משתלם מאוד'. הצעיר שמח ולקח את המוצר.

לאחר שנה חזר אל החנות בתלונה- המוכר הסביר לו שכנראה לא קרה היטב את הוראות ההפעלה, לאחר שנתיים חזר שוב ואמר: 'השקעתי רבות לפי עצתך, אני מרעיף על זוגתי כסף ומתנות יקרות, אך זה לא עוזר. אנו עדיין רבים ולא מאושרים', אמר לו המוכר :' אין החזרים! אם משאלתיך לא התגשמה כנראה שלא עשית די כדי שהיא תתגשם....'

כעבור שנים, נכנס שוב הקונה אל חנות המשאלות, פנה אל המוכר הקשיש וביקש להודות לו על שלא ויתר ולקח את הזוגיות חזרה והסביר : 'לקח לנו זמן לבנות שפה משותפת, חשבתי שדי להרעיף כסף ומתנות, לא הבנתי שאני צריך לקחת אחריות, שעלי לשמוח בחלקי, להוקיר ולהעירך כל רגע- זו המהות האמיתית של זוגיות'.

עלינו לזכור שכל אחד מאיתנו מגיע לזוגיות מרקע שונה – בשוני בין משפחות ותרבויות יגדלו אנשים שונים שמבינים דברים אחרת. עלינו ללמוד וליצור יחד שפה חדשה, להתגמש, לוותר, להקשיב ויחד ליצור זוגיות ייחודית.
Comments


bottom of page