top of page
  • edenweiss6824

מריבות בין אחים

עודכן: 30 במרץ 2021

מריבות בין אחים, מוכר לכם?

ילדים מטבעם רבים עם אנשים הקרובים להם בסביבה שלהם (וגם עם אחרים לפעמים), המריבות יכולות להיות על כל דבר ולעיתים קרובות כחלק מבדיקת הסביבה שלהם וחלק מבניית ה'אני' שלהם. הבעיה במריבות היא האלימות (מילולית ופיזית) שהם יכולים להיגרר אליה, חלק גדול מהריבים קורים כי הם לא יודעים להתמודד ולבטא רגשות וחשוב לתת להם כלים ומיומנויות כדי שידעו להתמודד בעתיד ביישוב מחלוקות (עם בני הזוג, חברים, מעסיקים ועוד).

אז איך מסייעים להם? 1.למדו אותם לדבר בכלי ראשון- לא היא אמרה לי, היא עשתה לי.... אלא אני לא אוהב ש.... הכעיס אותי ופגע בי ש.... בהתחלה זה יראה להם מוזר, אך כאשר ילמדו להגדיר מה הם מרגישים ולא יאשימו את האחר הם ילמדו לפתח שיח אחר וילמדו לתת מילים למה הם מרגישים (בגילאים צעירים אפשר להיעזר בתמונות רגשונים). 2.לימוד הכרה והזדהות עם רגשות האחר- איך אתה היית מרגיש במקומו? מה היית עושה במקומו? 3.סוף אחר לסיפור- למדו אותם לספר לעצמם סוף אחר למריבה, איך יכלו להתנהל ולהתנהג אחרת. בעבודתי עם מתבגרים ראיתי שהתרגול ממש עוזר ועם הזמן הם מתרגלים לספר לעצמם סיפור תוך כדי האירוע ולשנות את המריבה לוויכוח תרבותי ללא אלימות.

אפשר גם אחרת!
Comments


bottom of page