top of page
White Paint

טיפול זוגי

טיפול זוגי אצלי מתרכז בפיתוח אחריות אישית של כל צד.


התוצאה המיידית היא שמפסיקים לחפש מי אשם, ומפסיקים לדרוש מהשני להשתנות, וכל אחד מתחיל לחפש את הטעויות שלו ולתקן אותן בעצמו
 

יש כמה נושאים שחוזרים ועולים בתהליך של טיפול זוגי:

תקשורת, האשמות, התחשבנות, התגוננות, כעס, אינטימיות, אמון, עניין משותף. אבל יהיה הנושא אשר יהיה, מאחוריו מסתתרת תמיד אותה הסיבה: אף אחד מבני הזוג לא לוקח אחריות על החלק שלו, כי כל אחד מעביר את האחריות שלו אל השני.
 

הימנעות מאחריות אישית מתחילה בחוסר גבולות של בני הזוג.

למה הכוונה בחוסר גבולות? גבולות מסמנים את המרחב האישי של כל אחד: את הרגשות והמחשבות והדעות שלו, את האופי והציפיות והרצונות שלו, את התגובות וסגנון הדיבור שלו.

כשהגבולות ברורים לבני הזוג, כל אחד יודע מה בדיוק עשה השני ומה בדיוק הוא עצמו עשה, ולכל אחד ברור מה השני צריך לתקן ומה צריך לתקן הוא עצמו. זוג כזה לא זקוק לשום תהליך של טיפול זוגי.

הטיפול הזוגי מאפשר לבני הזוג להיפתח מחדש ודרך הפתיחות, לבנות בטחון ודפוסים חדשים של קשר זוגי. קשר אשר מאפשר לכל אחד מבני הזוג לפנות אל השני ולבקש את התנאים להם הוא זקוק בקשר, ובכך לאפשר קבלה, רכות, ובסיס בטוח , אליו תמיד אפשר לשוב כאשר חוזרים הביתה.

Couple Holding Hands

"אהבה פירושה לא רק להביט זה בזה, אלא להביט לאותו כיוון"

אנטואן דה סיינט אקזופרי

bottom of page