top of page
White Paint

הדרכת הורים

הדרכת הורים מסייעת להורות במספר אופנים.

ראשית, היא מספקת להורים ידע שחסר להם. הידע יכול להיות קשור לצרכים התפתחותיים של ילדים בגיל מסוים, מידע לגבי בעיה מסוימת שהילד סובל ממנה, כמו הפרעות חרדההפרעות אכילה או בעיות דיכאון ועוד. 

הדרכת ההורים במקרה כזה תעזור להורה ללמוד להכיר את ילדו בצורה אובייקטיבית ומציאותית יותר, ולטעת בו בטחון.

המטפל המדריך את ההורים מספק להם מידע, כלים להתמודדות, תמיכה, ליווי ומעקב. כל משפחה היא עולם ומלואו וכל הדרכת הורים או סיוע משפחתי נראים אחרת, והדרכות הורים נערכות גם כאשר ההורים פרודים או במשפחות חד הוריות או חד מיניות. הדרכת ההורים לעיתים מלווה בטיפול לילד או לאחד מבני המשפחה בנפרד

הדרכת הורים בגיל ההתבגרות

גיל ההתבגרות הינו גיל המלווה במגוון התנהגויות לא מוסטות. הסערה שעובר המתבגר עשויה להביא למרד. סיבות המרד עשויות להיות שונות ומגוונות, הן מושפעות ממאפיינים אישיים וסביבתיים.

הדרכת הורים למתבגרים מסייעת להורים להבין ולהיות ערים לתופעות המגוונות אשר חלים בגיל ההתבגרות כדי שיוכלו לתמוך במתבגרים, אך גם לשמור עליהם ולהציב גבולות.

הדרכת הורים גיל ההתבגרות
Happy Family

כשדברים לא מסתדרים והמצב לא מזהיר,
האנשים שתמיד יעמדו לצדך בלי להניד עפעף הם המשפחה שלך."
ג'ים בוצ'ר

bottom of page