top of page
White Paint

טיפול משפחתי

הטיפול המשפחתי מאפשר למשפחה להתמודד בהצלחה עם נושאים שבאופן רגיל קשה להעלותם לשיחה במסגרת משפחתית.

בני המשפחה לומדים לקבל זה את זה באופן מכיל ומבין יותר, כמות החיכוכים יורדת והקשר הופך נעים ורגוע יותר. בין הסוגים של טיפול משפחתי קיימים טיפולים משפחתיים קצרי מועד, המתמקדים בפתרון קצר לבעיה ספציפית.

משפחה. משפחה זה כל מיני. כל מיני מצבי רוח, כל מיני התמודדויות, כל מיני רגעים, כל מיני רגשות.
לעיתים זה נראה שבמשפחות אחרות זה נראה הרבה יותר פשוט אבל לכולם זה מורכב. כן, לכולם זה מורכב. ומה שקשה בדבר הזה שנקרא "משפחה", זה שאין דגם אחד נכון וברור ובגלל שאין דגם אחד, נכון וברור, אנשים נוטים להסתבך, ללכת לאיבוד, לחפש אחר משהו, לא למצוא אותו, להתייאש מלחפש, לחפש שוב, למצוא לרגע ואז שוב לאבד. לאבד את הביטחון, לאבד את השלווה, לאבד את הדרך.


ולפעמים, חושבים מחשבות קשות, "אסורות" כגון: "למה עשינו את זה לעצמינו? הרי היה לנו כל-כך טוב לפני…"
אבל רצינו את הדבר הזה שנקרא "משפחה", רצינו את הבייחד הזה, את תחושת הלכידות, את תחושת השייכות, את תחושת היציבות. חשבנו שאם תהיה לנו משפחה, אז לא נהיה לבד יותר בעולם!!!
ואז זה קורה, הקמנו משפחה, עבדנו עליה קשה ואנחנו מרגישים לבד!


טיפול משפחתי זהו טיפול שמתייחס אל המשפחה כאל מערכת אחת, (הכוללת את כל הפרטים שבה) המשפחה היא ה"קליינט" וההתייחסות אל הפרטים שבה היא כל העת בראייה משפחתית.


השאלות שמעסיקות את המטפל המשפחתי הן "מה התפקיד של כל אחד במערכת? מי המרצה? מה הוא זה שאחראי על ה"בעיות"? האם התפקידים משתנים ועוברים מהאחד לשני או שכל פרט במערכת נשאר עם אותו התפקיד לאורך זמן?"
הטיפול המשפחתי מתייחס את המשפחה כאל מערכת עוצמתית, בעלת כוח רב, מערכת המשפיעה ביותר על האנשים בתוכה לטוב ולרע. הטיפול המשפחתי מחזק את המערכת, מאזן אותה, משפר את התקשורת ואת החיבורים בה ובכך משפר את איכות החיים ומחזק את כל הפרטים שבתוכה.

Story Time

״הקשר הקושר את משפחתך האמתית הוא אינו קשר של דם, אלא של כבוד וחדווה איש בחיי רעהו" 
ריצ'ארד באך

bottom of page