top of page
  • תמונת הסופר/תד״ר עדן וייס שדה

משפחות חד מיניות

בעשורים האחרונים חלו שינויים במבנה המשפחה .כיום ניתן לראות בנוסף למשפחות הטרוסקסואליות זוגות חד מיניים, טרנסג'נדרים ועוד אשר מגדלים ילדים.


בשנים האחרונות עומדות לרשות זוגות חד-מיניים אפשרויות רבות יותר להקמת משפחה בדרכי רבייה אלטרנטיביות ובאפשרויות של אימוץ. אמנם נישואין של זוגות חד-מיניים אינם מוכרים לפי החוק בישראל, אבל הרצון ליצור קשר רגשי משמעותי ולהקים משפחה מניע זוגות אלה לקיים יחסים מונוגאמיים ולהתחייב זה לזה (Rutter & Schwartz, 1999).


מידת הקבלה והתמיכה בהורות של זוגות חד-מיניים הייתה קשורה לקיומם של חוקים המאפשרים להם לעשות זאת. במדינות המאפשרות להורים חד-מיניים להביא ילדים לעולם בקלות יחסית, אנשים חשופים יותר למשפחות של הורים חד-מיניים, מה שהופך את התופעה לאירוע יום-יומי יותר ומפחית סטיגמה ודעות קדומות (Takas et al., 2016).


למעשה, ההתייחסות למשפחות חד מיניות צריכה להיות זהה למשפחות הטרוסקסואליות.

לפרטים נוספים והתייעצות מוזמנים לפנות ד״ר עדן וייס שדה
Opmerkingen


bottom of page