top of page
  • edenweiss6824

איך להגיב נכון?


באחת מהשיחות עם חברה היא שפכה בפני את ליבה-

אני ממש מתוסכלת, לא יודעת איך נכון לנהוג עם הבן שלי כבר.

כל דבר שניסינו עד עכשיו נראה כלא מועיל...


גם אם יש עליה קטנה ואני נושמת לרווחה מיד אחריה מגיע עוד טלפון מהמורה/ מהמאמן

שוב התפרצות אימפולסיבית שלו-

פעם התחצפות, פעם אלימות, פעם איומים, פעם צעקות....


מה עושים???


בנטייתם ילדים הם פעילים יותר ממבוגרים, יחד עם זאת האימפולסיביות בשנים האחרונות גדלה באוכלוסיית הילדים.

הרבה מכך קשור לאופי החיים- הקצב המהיר, המסכים המרצדים, קצב הדיבור המהיר- כל דבר גורר תגובה מיידית שמעודדת אימפולסיביות.

ואז הם נכנסים לשערי בית הספר ונדרשים לעבור שינוי מוחלט של 180 מעלות- לשבת לזמן ממושך, להקשיב, לכתוב, לקחת חלק (רק בהצבעה כמובן), לא לדבר עם החברים ועוד....


ילדים אימפולסיביים יגידו כל מה שעולה להם בראש, הם לא יחשבו על כך שאולי יפגעו באחר ויגרמו למריבות, בעיות התנהגות ולעיתים אפילו בידוד חברתי.


התנהלות זו יכולה להיות לא קלה, מאתגרת ומתכלת לחלק מהילדים.


איך נעזור לילדים אלו לנהוג יותר באיפוק?


אנו צריכים ללמד אותם לשלוט ולווסת דחפים- איך לתכנן, מתי ואיך להגיב ולרכוש טכניקות לעכב את התגובה האימפולסיבית.


1. שמשו דוגמא אם אתם לא תנהגו באיפוק לא תוכלו לדרוש זאת מילדכם- זה כלל ברזל


2. דיבור פנימי טכניקה זו מלמדת תכנון מוקדם של מה להגיד ואיך להגיב

בעבודה על דיבור פנימי ניתן אפשרויות לתגובה וסוף אחר לסיפור שהוא יביא על מנת ללמוד זאת.


3. הבנה שהתנהגות היא בחירה חשוב שהילד יבין שהוא בוחר איך להגיב והוא צריך לקחת אחריות על מעשיו.


אז איך אתם הייתם נוהגים??

Comments


bottom of page